Academie

Academie WEL in Flevoland biedt inspiratie, scholing en begeleiding. Vanuit de twee menu’s – Inspiratie WEL in Flevoland en Scholing en begeleiding WEL in Flevoland – faciliteren we onder meer thematische inspiratiesessies rondom Positieve Gezondheid en ondersteunen beleidsmakers en professionals met een scholingsaanbod. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor gemeenten of organisaties? Neem contact op via info@welinflevoland.nl. Bekijk hieronder de programma’s van de Academie WEL in Flevoland.

Inspiratie WEL in Flevoland

Tijdens de inspiratiesessies duiken we in praktijkvoorbeelden, thema’s en experiences rondom Positieve Gezondheid. Bekijk hieronder de mogelijkheden voor gemeenten en organisaties. Meer weten of een afspraak maken? Neem contact op via info@welinflevoland.nl.

Heb je interesse om individueel mee te doen aan een inspiratiesessie? Kijk in de agenda voor aankomende activiteiten en hoe je aan te melden.

Positief Gezonde Breakout (Corona-aanbod)
Positieve Gezondheid en Leefomgeving
Training Natuur Doet Je Goed
Inspiratietour
Positief Gezonde Breakout (Corona-aanbod)

Wat:
Positief Gezonde Breakout (Corona-aanbod)
Proscoop

Een sessie waarin gereflecteerd wordt op onze eigen gezondheid, de betekenis van de crisis op die gezondheid, je dagelijkse werk en je ideeën en wensen voor de toekomst van de gezondheidszorg (micro, meso, macro). Samen de nieuwe verhalen voor de toekomst creëren.

Zowel fysiek (2,5 uur) als online 1,5 uur) mogelijk

Voor wie:
Voor zowel beleid als praktijk van zorg en welzijn

Vorm:
Bijeenkomst, fysiek of online

Kosten:
In overleg

Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Wat:

Positieve Gezondheid en Leefomgeving
GGD

Een werksessie van 1,5 uur waarbij het thema positieve gezondheid in de leefomgeving wordt aangetipt. Na afloop weet je:
1. Op welke aspecten van positieve gezondheid in je eigen leefomgeving je invloed kunt uitoefenen.
2. Welke aspecten voor een positief gezonde omgeving je in je werk kunt beïnvloeden.

De Leefomgeving draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van inwoners. De leefomgeving wordt bepaald door de invloed van milieuaspecten (zoals luchtkwaliteit en geluid) en fysieke (wonen en bereikbaarheid) en sociale (ontmoetingsmogelijkheden en aanbod van activiteiten) aspecten. We gaan aan de slag met kenmerken die voor jou belangrijk zijn. Vervolgens maken we de vertaalslag naar je werk. Hoe kun je aan de slag in je gemeente en je werk om bij te dragen aan een positieve gezonde leefomgeving? Thema’s die aan bod komen zijn: (her) inrichting van de ruimte, beschikbaarheid van voorzieningen en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Desgewenst kan een thema of onderwerp extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld gezonde voedselomgeving of een rookvrije omgeving. Maximale groepsgrootte is 12 personen. Vanwege Corona en de 1,5 meter afstandsmaatregel digitale sessie in overleg.

Voor wie:
Beleidsambtenaren

Vorm:
Presentatie

Kosten:
Elke gemeente in Flevoland kan in 2020 en 2021 eenmalig een werksessie van 1,5 uur afnemen. Voor andere organisaties is de prijs in overleg.

Training Natuur Doet Je Goed

Wat:
Training Natuur Doet Je Goed
IVN

De training Natuur doet je goed neemt deelnemers in twee dagdelen mee op reis langs een serie eenvoudige, maar heel effectieve natuurbelevingsactiviteiten. De activiteiten gaan in op creativiteit, stilte en de zintuigen. Ongeveer 14 activiteiten worden gezamenlijk doorlopen en behandeld. Natuur doet je goed is laagdrempelig en bijzonder geschikt voor vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners. Tot slot krijgen alle deelnemers een boekje met 25 activiteiten mee en een rugzakje met materialen.

Voor wie:
Zorgprofessionals

Vorm:
Training

Kosten:
1600,-

Inspiratietour

Wat:
Inspiratietour

Een tour langs de mooie voorbeelden in het land. Met als doel om te inspireren, ideeën te delen en te enthousiasmeren om die andere aanpak in de gezondheidszorg vanuit Positieve Gezondheid te laten groeien.

Voor wie:
Voor zowel beleid als praktijk van zorg en welzijn

Vorm:
Zowel fysiek als online

Kosten:
In overleg

Scholing en begeleiding WEL in Flevoland

WEL ondersteunt beleidsmakers en professionals met een scholingsaanbod. In de scholingen word je meegenomen in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Wat houdt het in, wat betekent het voor jou en hoe kun je er invulling aan geven in je activiteiten als beleidsmaker of professional, of binnen je organisatie? Hieronder vind je een overzicht van de scholingen. Het programma wordt aangepast op maat, neem hiervoor contact op via info@welinflevoland.nl Scholingen kunnen georganiseerd worden voor groepen. Voor individuele inschrijving voor scholingen Positieve Gezondheid verwijzen we je naar Institute for Positive Health.

Sessie ‘Een andere kijk op gezondheid & zorg’
Werksessie ‘Anders werken, samenwerken en organiseren vanuit Positieve Gezondheid’
Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’
Begeleiding op maat
Sessie ‘Een andere kijk op gezondheid & zorg’

Wat:
Sessie ‘Een andere kijk op gezondheid & zorg’
Proscoop

Tijdens deze sessie word je meegenomen in een andere kijk op gezondheid en zorg. En wat dit voor een ieder betekent.

Voor wie:
Voor zowel beleid als praktijk van zorg en welzijn

Vorm:
Zowel fysiek (2 uur) als online (1 uur)

Kosten:
In overleg

Werksessie ‘Anders werken, samenwerken en organiseren vanuit Positieve Gezondheid’

Wat:
Werksessie ‘Anders werken, samenwerken en organiseren vanuit Positieve Gezondheid’
Proscoop

Tijdens deze sessie gaan we in op de volgende vragen:

  • Hoe neem ik Positieve Gezondheid mee in mijn consult-/praktijkvoering?
  • Hoe voer ik het andere gesprek?
  • Hoe handel ik anders?
  • Welke tools, taal en tips kan ik daarbij gebruiken?

Ben je benieuwd naar wat jij anders kunt doen? Neem dan deel aan deze werksessie.

Voor wie:
Voor zowel beleid als praktijk van zorg en welzijn

Vorm:
Fysieke bijeenkomst, 3-4 uur

Kosten:
In overleg

Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’

Wat:
Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’
De training wordt verzorgd door een trainer die hiervoor is opgeleid door Institute for Positive Health.

Voor wie:
Professionals werkzaam in zorg en welzijn

Vorm:
2,5 dag of meerdere sessies van een aantal uur

Kosten:
In overleg

Begeleiding op maat

Wat:
Begeleiding op maat

WEL ondersteunt in Flevoland ook met begeleiding en uitwisseling/leren van elkaar bij het werken met Positieve Gezondheid. Een ervaren adviseur ondersteunt bij het verder brengen van positieve gezondheid binnen het team, de organisatie, of gemeente.

Voor wie:
Gemeenten, organisaties, samenwerkingsverbanden

Vorm:
Maatwerkbegeleiding

Kosten:
In overleg

Samen maken we Flevoland sterker en mooier.

Menu