Partners

WEL heeft stevige wortels op het gebied van welzijn, gezondheid en betrokkenheid in Flevoland. Niet alleen uit de sector zorg en welzijn, maar bijvoorbeeld ook inwoners, het bedrijfsleven, woningcorporaties, instellingen, het onderwijs en welke organisatie dan ook. Iedereen is welkom bij WEL.

Wel, wie zitten hier achter?

De partners die samen WEL op de kaart zetten zijn; Provincie Flevoland, GGD Flevoland, CMO Flevoland, IVN en Proscoop. Zij doen dit natuurlijk niet alleen. Hoe meer betrokkenen meedenken en -doen hoe beter.

Provincie Flevoland

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten werken in Flevoland samen aan een krachtige samenleving. De provincie is betrokken omdat zij er voor alle Flevolanders wil zijn. De uitdagingen in het gebied zijn ingewikkeld. Als organisaties en Flevolanders een initiatief nemen bij deze uitdagingen, dan zal de provincie deze, waar mogelijk, ondersteunen. Zo wil zij een bijdrage leveren aan een trendbreuk op het gebied van gezondheid en sociale veerkracht. De provincie volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert nieuwe inzichten. Zij stimuleert samen met GGD, CMO, IVN en Proscoop het concept positieve gezondheid, zodat Flevolanders wel in staat zijn om zelf met lichamelijke, emotionele en sociale ervaringen om te gaan. WEL in Flevoland!

GGD Flevoland

GGD Flevoland is dé organisatie die met en voor de zes Flevolandse gemeenten werkt aan de gezondheid van alle Flevolanders van 0 tot 100. De publieke gezondheid is ons domein. Daarbinnen werken we samen met tal van partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg. We kennen vele samenwerkingsverbanden in de lokale en regionale publieke sector. Onze diverse activiteiten en taken lopen uiteen van infectieziektenbestrijding tot gezondheidsbevordering en van maatschappelijke zorg tot jeugdgezondheidszorg en ambulancezorg. Onze dienstverlening voeren we uit op basis van wettelijke taken, markttaken en specifieke plustaken. GGD Flevoland sluit zich van harte aan bij het thema van positieve gezondheid: benadrukken wat wél goed gaat en de eigen kracht van mensen voorop stellen.

CMO Flevoland

CMO Flevoland zet zich regionaal in voor een sterk sociaal domein. We zijn dé strategische uitvoeringsorganisatie van de provincie, de arbeidsmarktorganisatie voor organisaties en onderwijs en de ontwikkelpartner van gemeenten. Daarnaast voeren we onafhankelijke cliëntondersteuning uit in de regio. Zo versterken we ontwikkelingen in de sector vanuit het gecombineerde perspectief van organisaties, overheden en inwoners. Daardoor kijken wij integraal en domeinoverstijgend, delen kennis tussen organisaties en overheden en kunnen als onafhankelijk verbinder optreden. We zijn voor WEL Flevoland programmamanager, partner en ontwikkelaar van beleid en praktijk. In de programma’s, projecten en netwerken waarin wij participeren zoeken we voortdurend aansluiting met de ambities van WEL in Flevoland om zo bij te dragen aan een gezonde en veerkrachtige provincie.

IVN Natuur educatie

IVN (Instituut voor Natuureducatie) verbindt mens en natuur. Met IVN beleeft jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Wij zijn er van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert, mensen gelukkig maakt én goed is voor de gezondheid. Daarom zet IVN Flevoland zet zich in om alle mensen in Flevoland, van jong tot oud, van arm tot rijk en van ziek tot fit, toegang tot natuurbeleving te bieden. Daarom zetten we ons met overtuiging in voor WEL in Flevoland.

ProScoop

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die eerstelijns organisaties in zorg en welzijn ondersteunt met strategisch advies.

Proscoop heeft als doelstelling te werken aan waardegedreven zorg. Dit houdt in dat we streven naar een betere aansluiting tussen de behoefte van de mens en de organisatie van de gezondheidszorg. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt.

Proscoop richt haar dienstverlening in aan de hand van verschillende elementen die onderdeel uitmaken van populatiegerichte zorg, namelijk goed bestuur (governance), informatiemanagement, burger centraal, digitale zorg en duurzame financiering.

Menu